Savijanje

Vršimo usluge savijanja limova na abkant presama maksimalne debljine lima do 6mm, maksimalne dužine do 6000mm.

Na raspolaganju imamo tri CNC abkant prese, dve su dužine 3000mm i jedna 6000mm.

Vršimo kružno savijanje limova maksimalne debljine do 10mm, i širine 2000mm.

Vršimo kružno savijanje cevi i profila.

ALFA Technic © 2010 - 2014. All rights reserved. created by IMS and ViewSource